Language

Telefon 6 800 500

Reisikindlustus

Reisikindlustus säästab õnnetuste ja viperuste korral ootamatutest väljaminekutest ning tagab muretu puhkuse- või ärireisi.

Tervisekindlustus katab haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud kulud ravimite maksumusest kuni koju tagasipöördumisega seotud väljaminekuteni.

Lisaks saab valida kindlustuskaitse ka paljude muude ebameeldivate ootamatuste vastu nagu reisi ärajäämine, lennule hilinemine, pagasi kadumine või lennufirma pankrotiga kaasnevad kulud.

Miks valida Salva reisikindlustus?

 • Lai valik kanaleid kindlustuse sõlmimiseks. Poliisi saab sõlmida müügipunktides üle Eesti ja internetis www.salva24.ee.
 • Mitmed soodustused. Internetis on poliisi sõlmimine 10% soodsam. Salva pakub 120-päevast sooduskindlustust neile, kes reisivad sageli.
 • Puudub omavastutus. Reisikindlustuse kahjude korral ei rakendata omavastutust. Erandiks on vastutuskindlustuse kahjud, mille puhul kehtib poliisile märgitud omavastutus.
 • Tervisekindlustus lähtuvalt vajadusest. Tervisekindlustuse poliisile võib valida kuni 150 000 euro suuruse katte, mille ulatuses hüvitatakse haigestumise või õnnetusega seotud kulud. Valitud kindlustussumma on ühe kindlustatu kohta. Haigestumise või õnnetuse korral võib pöörduda sobivaimasse raviasutusse, ka erahaiglasse.
 • Tervisekindlustuse ulatuslik kaitse. Kindlustus katab kiirabi-, haigla- ja ravikulud, ravimite maksumuse, samuti haige kodumaale tagasitoimetamise ning saatja majutus- ja elamiskulud.
 • Paindlikud reisitõrke tingimused. Salva hüvitab reisi ärajäämisest, katkemisest ning reisile või transiitlennule hilinemisest tingitud lisakulud. Reisi alguspunkt ei pea olema Eestis ning poliisi on võimalik vormistada ka üksnes lennupäevadeks.
 • Lisariskide kaitse lai valik. Sõltuvalt reisi sihtkohast ja eripärast saab valida kaitse järgmiste riskide vastu:
  • plaanitud üritus jääb ära;
  • transpordiettevõtte streigist, maksejõuetusest või pankrotist tingitud kahjud;
  • looduskatastroofist (näiteks maavärin, vulkaanipurse, orkaan, üleujutus vms) ja terrorismist põhjustatud kahjud.
 • Looduskatastroofi ja terrorismi kaitset saab lisada nii tervise- kui reisitõrke kindlustusele. Terrorismiakti kindlustamisel on kaetud poliitilistel, usulistel või ideoloogilistel motiividel toime pandud vägivaldne tegu lepingus sätestatud piirangutega.Hüvitist makstakse, kui kindlustusjuhtum leiab aset reisi ajal või 48 tunni jooksul enne reisi algust kindlustatu transiit- või sihtpunktis. Loe lisa siit või vaata hinda www.salva24.ee.
 • Pagasi kaitse nii asjade kadumisel kui kohvri purunemisel. Pagasi varguse, purunemise või hilinemise korral hüvitab Salva tekkinud kulud.
 • Vastutuskindlustus kolmandatele isikutele tekitatud kahjude katteks. Kui reisikindlustuse poliisile on valitud vastutuskindlustuse kaitse ning reisil olles tekib kahju kolmandatele isikutele (näiteks klient kahjustab kogemata hotellis mööblit), hüvitab Salva kindlustussumma ulatuses tekkinud kahjud. Vastutuskindlustuse omavastutus on 100 eurot. Täpsemaid tingimusi loe siit.
 • Rendiauto kahjustumisest või vargusest tingitud kulude hüvitamine. Valides reisikindlustuse poliisile rendiauto omavastutuse hüvitamise, katab Salva tekkinud kulud olukorras, kus reisil renditud auto saab avarii või loodusõnnetuse tagajärjel kahjustada või langeb varaste ohvriks. Omavastutuse hüvitise suurus võib ulatuda kuni 1500 euroni.