Sõiduki-ja liikluskindlustuse kahjujuhtumi teade

Siin saad mugavalt edastada esmase kasko- ja liikluskindlustuse kahjuhtumi teate

Kahjudega seotud küsimuste korral helista 6830 500 või kirjuta kahjud@salva.ee. Täpsemaid kontaktandmeid vaata siit.

Kasuta Salva Autoabi teenust. Salva liiklus- ja kaskokindlustuse omanikule on tasuta liiklusõnnetuse fikseerimine ja vormistamine õnnetuse toimumise paigas.

Kuidas käituda kahju korral vaata siit

SÕIDUKIT JUHTINUD ISIKU ANDMED

Võimalusel palume esitada juhtumi kohta vormistatud dokumendid (liiklusõnnetuse akt, skeem, fotod sündmuskohalt, sõiduki(te) vigastustest).
Üleslaadimine
Salva Kahjukäsitluse OÜ-l on vajadusel õigus nõuda õnnetuse asjaolude ja õnnetuses osalejate kohta täiendavaid andmeid. Käesoleva teate vastuvõtmine Salva Kahjukäsitluse OÜ esindaja poolt ei tähenda kahjujuhtumi kindlustusjuhtumiks tunnistamist.